Admitere la master

Calendarul inscrierii IULIE - SEPTEMBRIE 2016:

IULIE 2016

 • Înscrieri: 21 – 25 iulie 2016;
 • Afișare rezultate parțiale: 25 iulie 2016;
 • Confirmare locuri: 26 - 28 iulie 2016

SEPTEMBRIE 2016

 • Înscrieri: 12 – 17 septembrie;
 • Susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pentru progra­mele în limbi străine: 17 septembrie, ora 16:00. 

  Candidaţii care au atestate naţionale sau internaţionale de limba engleză sau cei care au absolvit "Calculatoare cu predare in limba engleza" nu vor mai susţine acest test. Obs.: Candidatii care nu vor sustine acest test trebuie sa aduca (daca nu au depus deja in dosar) atestatul de limba engleză în original (sau copie legalizată) şi copie nelegalizată;

 • Afișare rezultate parțiale: 17 septembrie;
 • Confirmarea locurilor, depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi: 18 - 19 septembrie.
 • Afisare rezultate actualizate: 19 septembrie;
 • Depunerea actelor de catre noii candidati declarati admisi: 20 septembrie;
 • Afisarea listei finale cu candidatii declarati admisi: 20 septembrie, ora 16:00.