Admitere la master

Calendarul inscrierii IULIE - SEPTEMBRIE 2018:

IULIE 2018

 • Înscrieri: 10 – 17 iulie;
 • Susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pentru progra­mele în limbi străine: 17 iulie, ora 16:00.
 • Susţine­re probă interviu doar pentru absolvenții din alte domenii: 18 iulie. Candidații care nu au absolvit un program de studii din domeniile: Științe inginerești sau Științe ale naturii, vor susţine un interviu de verificare a cunoştinţelor specifice din domeniul de master, conform tematicii afişate pe site-ul facultăţii, care va fi evaluat cu Admis / Respins
 • Afișare rezultate parțiale: 19 iulie;
 • Confirmare locuri: 20 - 23 iulie;
 • Redistribuirea locurilor: 23 iulie;
 • Confirmare locuri după redistribuire: 24 - 25 iulie.

SEPTEMBRIE 2018 (doar pentru locurile rămase neocupate în sesiunea IULIE 2018)

 • Înscrieri: 17 – 19 septembrie;
 • Susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pentru progra­mele în limbi străine: 19 septembrie, ora 16:00.
 • Susţine­re probă interviu doar pentru absolvenții din alte domenii: 20 septembrie. Candidații care nu au absolvit un program de studii din domeniile: Științe inginerești sau Științe ale naturii, vor susţine un interviu de verificare a cunoştinţelor specifice din domeniul de master, conform tematicii afişate pe site-ul facultăţii, care va fi evaluat cu Admis / Respins
 • Afișare rezultate parțiale: 20 septembrie;
 • Confirmare locuri: 21 septembrie;
 • Redistribuirea locurilor: 21 septembrie;
 • Confirmare locuri după redistribuire: 24 septembrie.