Comunitate Studenți Avizier secretariat

Formulare și cereri pentru studenții A.C.E.

Secretariatul A.C.E. informează studenții despre o serie de cereri care pot fi trimise on-line pe adresele din anunțul următor: aici. În acest sens, secretariatul A.C.E. pune la dispoziția studenților următoarele formulare:

 

În vederea obținerii adeverințelor din care rezultă calitatea de student, vă rugăm să transmiteți o cerere on-line (conform modelului anexat - aici) pe adresa de e-mail corespunzătoare programului de studiu pe care îl urmați. Vor fi luate în considerare doar cererile transmise de luni până joi, în intervalul 9:00 – 15:00. Adeverințele vor fi eliberate în original a doua zi, în fața facultății, în intervalul 11:00-12:00. Studenții/masteranzii din anii II, III și IV sunt rugați să aibă asupra lor carnetul de student și legitimația pentru a obține viza pe anul universitar 2020-2021. Informații suplimentare aici.

 

În perioada 17.01.2022-13.02.2022 studenții A.C.E. pot susține examene restante (din anii anteriori). Pentru aceasta trebuie să verificați pe site-ul web al facultății programarea examenelor de la programul de studii pe care îl urmați și să transmiteți cerere (conform modelului anexat - aici) însoțită de chitanță pe adresa de e-mail corespunzătoare programului de studiu pe care îl urmați.

Detalii suplimentare pot fi consultate aici.

Pentru colocvii cererile și chitanțele trebuie trimise în perioada 10-13.01.2022.

Pentru examene cererile și chitanțele trebuie trimise în perioada 14-20.01.2022.

 

ALEGEREA OPȚIONALELOR: Studenții programului de studii Calculatoare sunt invitați să consulte următorul anunț relativ la alegerea disciplinelor opționale din cadrul planului de învățământ: aici. Modelul de cerere de completat este disponibil de asemenea aici.

 

Burse sociale și de merit - sem. I / 2021-2022

UCV acordă burse sociale studenților săi pe perioada semestrului I al anului universitar 2021-2022:

  • anunțul relativ la bursele sociale și de merit aici;
  • regulamentul de burse aici;
  • formularul de cerere de bursă socială aici;
  • Anexa 4 cu opisul documentelor necesare aici.