Erasmus+ Automotive Academy 2021

Erasmus+ Automotive Academy este o iniţiativă educaţională pornită ȋn 2021 
de către University of Technology and Humanities “Kazimierz Pulaski” din Radom, Polonia.

Scopul ei este ca, ȋn ciuda pandemiei Covid-19 care limitează mobilitatea
studenţilor şi profesorilor ȋn cadrul programului Erasmus+,
să continue cooperarea internaţională ȋntre partenerii Erasmus folosind modalităţile
de predare online. Universitatea din Craiova sprijină activ această iniţiativă.

Pagina de Web a acestei iniţiative este: https://eaa.uniwersytetradom.pl/.

Pe această pagină se găseşte şi programul preliminar al prelegerilor.

Studenţii doritori să participe la prelegerile online organizate de EAA sunt rugaţi să transmită
o solicitare prin email domnului prof. Costin Bădică <cbadica@software.ucv.ro> cu următoarele informaţii,
până pe 5 aprilie 2021, pentru a fi ȋnscrişi la cursurile planificate ȋncepând cu 12 aprilie 2021:

Știri@UCV 24.03.2021