În atenția studenților din anul I bursieri

Studenții bursieri care nu au extras de cont trimis la Serviciul Social al UCV sunt rugati sa trimita extrasul de cont, deschis la una din bancile  BRD, ING, BCR, RAIFFEISEN, la adresa de email:

 

                         mihai.tascovici@gmail.com

 

Pe extrasul de cont se va specifica facultatea si specializarea, anul de studii si CNP-ul studentului.

Știri@UCV 10.11.2020