Burse studențești pentru sem. 1/2020-2021

Situația bursierilor A.C.E. pentru semestrul I al anului universitar 2020-2021 este disponibilă aici:

OBS: Ultimul venit pentru care s-a acordat bursa socială a fost 1034,11 RON/membru de familie. Din cauza fondurilor insuficiente, alocate pentru burse sociale, 16 potențiali bursieri care au venitul superior valorii 1034,11 RON/membru de familie, nu au primit bursă socială.

 

 

Pentru departajarea mediilor egale, au fost folosite următoarele criterii de departajare:

 

Pentru anul I, studii universitare de licență:  Nota la proba Matematică obținută la Examenul de Bacalaureat

Pentru anii II, III, IV, studii universitare de licență: Punctele credit aferente mediei obținute

Pentru anul II, studii universitare de master: Media examenului de admitere

 

Eventualele contestații pot fi depuse on-line până luni, 09.11.2020, ora 12:00, la adresa de e-mail: secretariat@ace.ucv.ro

Știri@UCV 06.11.2020