Selecție mobilități Erasmus+ pentru sem. II / 2019-2020

 

Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, organizează o selecţie a studenților pentru acordarea de burse ERASMUS+ în timpul semestrului al II-lea al anului universitar 2019-2020. Selecţia se va desfăşura în data de 4 noiembrie 2019 și va consta într-un test scris plus interviu opțional. Pot participa la aceasta selecție toţi studenţii interesaţi, nivel licență, master sau doctorat, cu condiţia ca la momentul selecţiei (şi, ulterior, la momentul plecării în mobilitate) să fie integralişti sau să fi avut rezultate școlare bune în semestrul/anul precedent. Proba presupune testarea aptitudinilor studenţilor în domeniul limbii engleze (eventual și franceză/italiană/spaniolă) şi a cunoştinţelor teoretice din domeniul de studiu (în ordine alfabetică, domeniile de studiu specifice A.C.E.: calculatoare și tehnologia informației, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologia informației, ingineria sistemelor, mecatronică și robotică).

 

Înscrierile se vor desfăşura în perioada 15 octombrie - 1 noiembrie 2019. Dosarul se depune la secretariatul Facultății (cu mențiunea „În atenția responsabilului cu mobilitățile Erasmus+”).

 

Calendarul selecţiei ERASMUS+ pentru anul universitar 2019-2020, este următorul:

 • Depunerea dosarelor de candidatură: 15 octombrie - 1 noiembrie 2019, interval orar 09:00-12:00;
 • Desfăşurarea selecţiei pentru toate specializările: 4 noiembrie 2019, ora 14:00;
 • Locația desfășurării examenului de selecție: în sediul Fac. A.C.E., sala va fi anunțată ulterior;
 • Anunțarea rezultatelor la nivel de facultate: 5 noiembrie 2019;
 • Repartizarea pe locurile disponibile: 8 noiembrie 2019.

Criteriile de eligibilitate pentru studenți sunt:

 • să fie înmatriculați actualmente la Fac. de A.C.E. a Universităţii din Craiova;
 • să aibă rezultate academice bune în semestrul/anul anterior;
 • să prezinte un dosar de candidatură.

Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă:

 • cererea de participare la selecție cu precizarea destinațiilor (în ordinea preferată a acestora), semnată și datată;
 • CV în format EuroPASS, în limba engleză (sau în limba țării de destinație), semnat pe fiecare pagină și datat;
 • scrisoare de motivaţie (redactată în limba engleză sau în limba țării de destinație a universității pentru care se aplică) semnată și datată;
 • foaia matricolă (situația școlară) a ultimului semestru/an de studiu;
 • eventual, adeverința de student.

 

Bugetul alocat unei mobilități:

 • 500 de euro/lună pentru mobilitățile de tip studiu;
 • 700 de euro/lună pentru mobilitățile de tip plasament;
 • fiecare student selectat va primi un supliment de 100 de euro/lună, susținere din partea facultății.

 

NOTA BENE: Comisia de Relații Internaționale a Consiliului Facultății are rolul de a echivala creditele obținute de studenți la universitatea parteneră în momentul întoarcerii acestora din mobilitate! 

 

Selecția se desfășoară la nivelul Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică, în funcție de numărul de locuri disponibile, după cum se poate vede în anunțul cu lista de destinații posibile: aici.

Știri@UCV 15.10.2019