Concurs posturi asistent perioadă determinată

Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației al Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică propune ocuparea, pe perioadă determinată, pentru semestrul I al anului universitar 2019-2020, a următorului post didactic vacant din Statul de funcții al departamentului:

 

Asistent, Poziția 43, cu următoarea structură:

Algoritmi paraleli și distribuiți, Parallel and Distributed Algorithms, Graphical Systems, Sisteme grafice, Project III - Information Technology, Proiect III - Tehnologia informației.

 

Departamentul de Automatică și Electronică al Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică propune ocuparea, pe perioadă determinată, pentru semestrul I al anului universitar 2019-2020, a următorului post didactic vacant din Statul de funcții al departamentului:

 

Asistent, Poziția 43, cu următoarea structură:

Sisteme încorporate, Sisteme încorporate (Embedded systems), Programarea calculatoarelor și limbaje de programare, Informatică aplicată II.

 

Departamentul de Mecatronică și Robotică al Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică propune ocuparea, pe perioadă determinată, pentru semestrul I al anului universitar 2019-2020, a următorului post didactic vacant din Statul de funcții al departamentului:

 

Asistent, Poziția 19, cu următoarea structură:

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare, Informatică aplicată 3, Informatică aplicată II, Dezvoltarea sistemelor robotice industriale inteligente, Automate programabile, Limbaje de programare pentru roboți, Aplicații Java, Sisteme inteligente om-mașină, Practică 2.

 

            Salariul minim brut: 3709 lei

 

Înscrierea candidaților:

Candidații își vor întocmi dosarele de concurs conform Metodologiei de concurs a Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică, pentru cadre didactice pe perioadă determinată (plasată pe site-ul Facultății). Înscrierea candidaților și depunerea dosarelor se va desfășura în zilele lucrătoare din perioada 07-14 octombrie 2019, între orele 8.30-14.30 la Secretariatul Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică, Blvd. Decebal nr. 107, Craiova.

 

Calendarul concursului:

Proba scrisă - marți 15 octombrie 2019

Proba orală - miercuri 16 octombrie 2019

Proba practică - miercuri 16 octombrie 2019

Contestații: 17-21 octombrie 2019

Avizare rezultate concursuri conform metodologiei - 22 octombrie 2019

 

Anunțul oficial al concursului este disponibil aici. Metodologia de concurs este disponibilă aici. Comisiile de concurs sunt disponibile aici.

 

Tematicile propuse candidaților pot fi consultate în lista de mai jos:

- Dept. de Automatică și Electronică - poziția 43 - aici

- Dept. de Calculatoare și Tehnologia Informației - poziția 43 - aici

- Dept. de Mecatronică și Robotică - poziția 19 - aici

Știri@UCV 06.10.2019