Despre noi Despre noi
Conferentiar doctor inginer

Daniela Danciu

Departamentul de Automatica, Electronica si Mecatronica
Cabinet: 204
Tel: 0251-435.724 / 153
e-mail: daniela@automation.ucv.ro

Despre

      D-na Daniela Danciu este conferenţiar în Ingineria sistemelor multimedia la Universitatea din Craiova. A absolvit Facultatea de Automatică şi Calculatoare a Universităţii din Craiova în anul 1990 cu titlul de inginer în profilul Electric din cadrul specializării Automatizări şi Calculatoare.
      Este doctor din anul 2003 în domeniul Automatică, avându-l coordonator pe Prof. Dr. Ing. Vladimir Răsvan de la Universitatea din Craiova. În cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică predă următoarele cursuri: Software pentru sisteme multimedia; Design, estetică şi semiotică în audiovizual; Biodinamică neliniară. Aplicaţii la Inteligenţa Artificială; Teoria sistemelor şi reglare automată; Instruire asistată de calculator.
      Activitatea sa de cercetare este concentrată pe direcţiile: Sisteme neliniare, Sisteme cu întârzieri, Sisteme cu mai multe echilibre, Comportamentul calitativ al reţelelor neurale recurente. Este autoarea a peste 40 de articole ştiinţifice, a 4 cărţi şi capitole în cărţi ştiinţifice publicate în edituri româneşti recunoscute CNCSIS sau în edituri străine precum şi a 3 manuale. A fost sau este membră în comitete de program internaţionale ale conferinţelor: International Symposium on Applied Computational Intelligence & Informatics SACI (2007, 2009); International Joint Conference on APPlied Intelligent Engineering & Technical Informatics APPIE-CONTI (2010). De asemenea, a fost recenzor pentru revista Physics Letters A (2006) [ISI], capitole în cartea Advancing Artificial Intelligence through Biological Process Applications (publicată în Ed. Information Science Reference (Idea Group, Inc.), S.U.A., 2008) şi conferinţele: IFAC-Time Delay Systems (2007 Nantes, Franţa; 2009 Sinaia), SACI (2007, 2009 - Timişoara).
      A participat în 9 proiecte de cercetare naţionale, la unul dintre acestea fiind director şi a participat la un proiect de cercetare internaţional (ECO-NET DIE: Dynamique – Interconnexions – Environnement, CNRS, Franţa).
      Un alt aspect semnficativ îl constituie colaborările şi activitatea în industrie: S.E. Turceni (1990-1993) şi S.C. DOLJCHIM S.A.(1993-1999).

      Informaţii suplimentare despre D-na Daniela Danciu pot fi găsite pe pagina sa web: http://www.automation.ucv.ro/Romana/membri/Daniela%20Danciu/DDanciu.htm. D-na Daniela Danciu poate fi contactată via e-mail: daniela[.]danciu[at]automation[.]ucv[.]ro.