Programul QFORIT- ACE de burse doc si postdoc

Prin Programul de Burse Doctorale și Postdoctorale QFORIT, Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică acordă burse doctorale / postdoctorale cu finanțare obținută prin sponsorizare privată (S.C. CASA NOASTRĂ S.A.), pentru anii universitari 2016-2017 (semestrul II) și 2017-2018, pe baza unui concurs de dosare (proiecte). Bursele sunt adresate doctoranzilor și postdoctoranzilor angajați pe perioadă determinată sau nedeterminată ai Universității din Craiova, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică.

 

Programul de Burse Doctorale și Postdoctorale QFORIT are ca scop acordarea de sprijin financiar pentru tinerii doctoranzi și postdoctoranzi angajați pe perioadă determinată sau nedeterminată ai Universității din Craiova (UCv), Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, în vederea dezvoltării carierei academice și de cercetare a acestora, precum și pentru consolidarea resursei umane înalt calificate din domeniul IT și domenii conexe în cadrul Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică.

Programul are în vedere acordarea a două categorii de burse: burse doctorale pentru asistenții universitari doctoranzi și burse postdoctorale pentru asistenții universitari doctori din Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică.

De asemenea, se va acorda sprijin financiar pentru deplasarea la conferințe de prestigiu / școli de vară organizate în domeniile de competență ale doctoranzilor / postdoctoranzilor.

 

Potențialii candidați sunt invitați să consulte:

  • regulamentul programului, aici
  • calendarul competiției, aici
  • formularul de înscriere, aici
  • formularul de aplicație, aici

Știri@UCV 17.05.2017