Programul de burse si premii QFORIT pentru studentii A.C.E.

Prin Programul de Burse și Premii QFORIT, Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică acordă burse cu finanțare obținută prin sponsorizare privată (S.C. CASA NOASTRĂ S.A.), pentru anii universitari 2016-2017 (semestrul II) și 2017-2018, pe baza unui concurs de dosare. Bursele sunt adresate studenților și masteranzilor facultății.

 

Programul de Burse și Premii QFORIT are ca scop identificarea studenților talentați și ambițioși, cu rezultate școlare foarte bune dar și a studenților cazuri sociale, precum și implicarea în dezvoltarea carierei studenților.

Programul are în vedere acordarea a două categorii de burse: burse de performanță pentru studenții cu rezultate școlare foarte bune, precum și burse sociale pentru studenții cazuri sociale, care aspiră la o carieră de succes și au nevoie de susținere financiară. De asemenea, vor fi acordate premii studenților care au obținut premii de prestigiu la concursurile internaționale.

 

Studentii A.C.E. sunt rugați să consulte următoarele documente importante:

  • Regulamentul programului de burse, aici;
  • Formularul de înscriere, aici;
  • Calendarul programului, aici

 

 

Știri@UCV 17.05.2017