Selectie studenti pentru mobilitati Erasmus+

Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, organizează o selecţie a studenților pentru acordarea de burse ERASMUS+ în anul universitar 2017-2018. Selecţia se va desfăşura în data de 30 martie 2017 şi va consta într-un interviu. Pot participa la aceasta toţi studenţii interesaţi, nivel licență, master, doctorat cu condiţia ca la momentul selecţiei (şi, ulterior, la momentul plecării în mobilitate) să fie integralişti sau să fi avut rezultate școlare bune în semestrul/anul precedent. Proba orală presupune testarea aptitudinilor studenţilor în domeniul limbii engleze (eventual și franceză/italiană/spaniolă) şi a cunoştinţelor teoretice din domeniul de studiu (în ordine alfabetică, domeniile de studiu specifice A.C.E.: calculatoare și tehnologia informației, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologia informației, ingineria sistemelor, mecatronică și robotică).

Înscrierile se vor desfăşura în perioada 3-29 martie 2017. Dosarul se depune la Prodecanatul Facultatii.

 

Calendarul selecţiei ERASMUS+ pentru anul universitar 2017-2018, este următorul:

 • Depunerea dosarelor de candidatură: 3 – 29 martie 2017, interval orar 09:00-12:00;
 • Desfăşurarea selecţiei pentru toate specializările: 30 martie 2017, ora 10:00;
 • Locația desfășurării examenului de selecție: sediul Fac. A.C.E., sala va fi anunțată ulterior;
 • Anunțarea rezultatelor la nivel de facultate: 31 martie 2017;
 • Repartizarea pe locurile disponibile: 3 aprilie 2017.

Criteriile de eligibilitate pentru studenți sunt:

 • să fie înmatriculați actualmente la Fac. de A.C.E. a Universităţii din Craiova;
 • să aibă rezultate academice bune în semestrul/anul anterior;
 • să prezinte un dosar de candidatură.

Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă:

 • cererea de participare la selecție cu precizarea destinațiilor (în ordinea preferată a acestora), semnată și datată;
 • CV în format EuroPASS, în limba engleză (sau în limba țării de destinație), semnat pe fiecare pagină și datat;
 • scrisoare de motivaţie (redactată în limba engleză sau în limba țării de destinație a universității pentru care se aplică) semnată și datată;
 • foaia matricolă (situația școlară) a ultimului semestru/an de studiu;
 • eventual, adeverința de student.

 

Bugetul alocat unei mobilități:

 • 500 de euro/lună pentru mobilitățile de tip studiu;
 • 700 de euro/lună pentru mobilitățile de tip plasament;
 • fiecare student selectat va primi un supliment de 50 de euro/lună, susținere din partea facultății.

 

NOTA BENE: comisia de relații internaționale a Consiliului Facultății este însărcinată cu echivalarea creditelor obținute de studenți la universitatea parteneră! 

 

Selecția se desfășoară la nivelul Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică, în funcție de numărul de locuri disponibile, după cum se poate vede în anunțul cu lista de destinații posibile: aici. (Din 2016, există posibilitatea efectuării unei mobilități de tip studiu la Universitatea din Aberystwyth, Marea Britanie.)

Știri@UCV 03.03.2017