Comisia de tabere studențești 2019

Cf. art 17 din metodologia privind organizarea taberelor studențești 2019, se constituie comisia următoare de selecție:

  • președinte Prof. dr. ing. Dan Selișteanu
  • membri:
    • prodecan Marius MARIAN
    • reprezentant organizație studențească Angel STOIAN

 

Comisia de selecție se va întruni la Decanatul Facultății de A.C.E. în data de 3 iunie 2019, orele 12:00

 

Știri@UCV 28.05.2019